browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
aetiologic

more about aetiologic

aetiologic


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 aetiologic 
 adj 1: of or relating to the philosophical study of etiology [syn: 
 {etiological}, {etiologic}, {aetiological}] 
 2: relating to the etiology of a disease; "etiological agent" 
 [syn: {etiological}, {etiologic}, {aetiological}] 
more about aetiologic