browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
agis


agis


 No definitions found for "agis", perhaps you mean: 
 web1913: Ais AEgis Agios Agist Apis Avis Axis Agio 
 wn: aegis agism egis Apis axis agio 
 gazetteer: Avis Axis 
 foldoc: GIS AEGIS ACIS ASIS ATIS 
 vera: GIS AIS AEGIS DGIS AAIS ACIS AFIS AMIS APIS 
 ASIS AUIS AVIS AGNS