browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
akis


akis


 No definitions found for "akis", perhaps you mean: 
 web1913: Ais Apis Avis Axis Akin 
 wn: skis Apis axis akin 
 gazetteer: Avis Axis 
 foldoc: KIS ACIS ASIS ATIS 
 vera: AIS AKI ATKIS AAIS ACIS AFIS AMIS APIS ASIS 
 AUIS AVIS