browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
acarina

acarina definition

acarina


 
 Grep of noun acarina 
 acarina 
 order acarina 
 
 Overview of noun acarina 
 
 The noun acarina has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Acarina, order Acarina -- (mites and ticks) 
 
 Overview of noun acarina 
 
 The noun acarina has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Acarina, order Acarina -- (mites and ticks) acarina definition