browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
astacura

astacura definition

astacura


 
 Grep of noun astacura 
 astacura 
 
 Overview of noun astacura 
 
 The noun astacura has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Astacidae, family Astacidae, Astacura -- (crayfish) 
 
 Overview of noun astacura 
 
 The noun astacura has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Astacidae, family Astacidae, Astacura -- (crayfish) astacura definition