browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
altis


altis


 No definitions found for "altis", perhaps you mean: 
 web1913: Allis Altos 
 wn: allis 
 gazetteer: Altus 
 foldoc: ATIS Actis 
 vera: ALTS