browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
apostil


apostil


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Apostil \A*pos"til\, Apostille \A*pos"tille\, n. [F. apostille. 
 See {Postil}.] 
 A marginal note on a letter or other paper; an annotation. 
 --Motley.