browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
bubblejet


bubblejet


 
 Grep of noun bubblejet 
 bubblejet 
 bubblejet printer 
 
 Overview of noun bubblejet 
 
 The noun bubblejet has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. bubblejet printer, bubblejet -- (a kind of ink-jet printer) 
 
 Overview of noun bubblejet 
 
 The noun bubblejet has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. bubblejet printer, bubblejet -- (a kind of ink-jet printer)