browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
balsamorhiza

more about balsamorhiza

balsamorhiza


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Balsamorhiza 
 n : genus of coarse western American herbs with large roots 
 containing an aromatic balsam [syn: {Balsamorhiza}, {genus 
 Balsamorhiza}] 
more about balsamorhiza