browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
birn


birn


 No definitions found for "birn", perhaps you mean: 
 web1913: Bin Brin Bairn Girn kirn Pirn Barn Born Burn 
 Bion Bird Birk Birl Birr Birt 
 wn: bin bairn barn Bern born burn bird birl Biro birr 
 gazetteer: Biron Bern 
 jargon: barn 
 easton: Barn Bird 
 vera: BIRA