browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
brunfelsia

more about brunfelsia

brunfelsia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Brunfelsia 
 n : genus of tropical American shrubs grown for their flowers 
 followed by fleshy berrylike fruits [syn: {Brunfelsia}, {genus 
 Brunfelsia}] 
more about brunfelsia