browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
brutalized

more about brutalized

brutalized


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Brutalize \Bru"tal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Brutalized}; p. 
 pr & vb n. {Brutalizing}.] [Cf. F. brutaliser.] 
 To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman. 
more about brutalized