browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
calumniator


calumniator


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Calumniator \Ca*lum`ni*a"tor\, n. [L.] 
 One who calumniates. 
 
 Syn: Slanderer; defamer; libeler; traducer.