browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
castilleja

more about castilleja

castilleja


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Castilleja 
 n : genus of western North and South American perennials often 
 partially parasitic on roots of grasses [syn: {Castilleja}, 
 {genus Castilleja}, {Castilleia}, {genus Castilleia}] 
more about castilleja