browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cephalochordate

more about cephalochordate

cephalochordate


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 cephalochordate 
 n : fishlike animals having a notochord rather than a true 
 spinal column 
more about cephalochordate