browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
chrysothamnus

more about chrysothamnus

chrysothamnus


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Chrysothamnus 
 n : genus of low branching shrubs of western North America [syn: 
 {Chrysothamnus}, {genus Chrysothamnus}] 
more about chrysothamnus