browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
cryptotermes

more about cryptotermes

cryptotermes


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Cryptotermes 
 n : genus of dry wood termites; cosmopolitan; sometimes 
 considered a subgenus of Kalotermes [syn: {Cryptotermes}, 
 {genus Cryptotermes}] 
more about cryptotermes