browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ctenocephalides

more about ctenocephalides

ctenocephalides


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Ctenocephalides 
 n : an arthropod genus formerly called genus Ctenocephalus [syn: 
 {Ctenocephalides}, {genus Ctenocephalides}] 
more about ctenocephalides