browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
daubentonia

more about daubentonia

daubentonia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Daubentonia 
 n : type genus; coextensive with the family Daubentoniidae [syn: 
 {Daubentonia}, {genus Daubentonia}] 
more about daubentonia