browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
enterostenosis


enterostenosis


 
 Grep of noun enterostenosis 
 enterostenosis 
 
 Overview of noun enterostenosis 
 
 The noun enterostenosis has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. enterostenosis -- (abnormal narrowing of the intestine) 
 
 Overview of noun enterostenosis 
 
 The noun enterostenosis has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. enterostenosis -- (abnormal narrowing of the intestine)