browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
elis

more about elis

elis


 No definitions found for "elis", perhaps you mean: 
 web1913: Eblis Eolis Elix 
 wn: Glis egis Eris 
 gazetteer: Ellis Elias Elim 
 jargon: Eris 
 foldoc: LIS ELI ELLIS Elvis ELISP ECIS Eris 
 easton: Eli Elias Elim 
 hitchcock: Eli Elias Elim 
 vera: LIS EIS ELS ELI ELLIS OLIS ESIS 
more about elis