browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
encense


encense


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Encense \En*cense"\, v. t. & i. [F. encenser, fr encens. See 
 {Incense}, n.] 
 To offer incense to or upon to burn incense. [Obs.] 
 --Chaucer.