browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
enlumine


enlumine


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Enlumine \En*lu"mine\, v. t. [F. enluminer; pref. en- (L. in) + 
 L. luminare to light up illumine. See {Illuminate}, and cf 
 {Limn}.] 
 To illumine. [Obs.] --Spenser.