browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
enrapturing

more about enrapturing

enrapturing


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Enrapture \En*rap"ture\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p. 
 {Enraptured} (?; 135); p. pr & vb n. {Enrapturing}.] 
 To transport with pleasure; to delight beyond measure; to 
 enravish. --Shenstone. 
more about enrapturing