browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
episkeletal


episkeletal


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Episkeletal \Ep`i*skel"e*tal\, a. [Pref. epi- + skeleletal.] 
 (Anat.) 
 Above or outside of the endoskeleton; epaxial.