browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
folliculitis


folliculitis


 
 Grep of noun folliculitis 
 folliculitis 
 
 Overview of noun folliculitis 
 
 The noun folliculitis has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. folliculitis -- (inflammation of a hair follicle) 
 
 Overview of noun folliculitis 
 
 The noun folliculitis has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. folliculitis -- (inflammation of a hair follicle)