browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
frapler


frapler


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Frapler \Frap"ler\, n. 
 A blusterer; a rowdy. [Obs.] 
 
 Unpolished, a frapler, and base. --B. Jonson