browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
geophilus

more about geophilus

geophilus


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Geophilus 
 n : type genus of the Geophilidae: cosmopolitan genus of 
 centipedes sometimes called earwigs [syn: {Geophilus}, {genus 
 Geophilus}] 
more about geophilus