browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
geraniales

more about geraniales

geraniales


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Geraniales 
 n : an order of plants of subclass Rosidae including geraniums 
 and many other plants; see Euphorbiaceae; Geraniaceae; 
 Rutaceae; Malpighiaceae; Simaroubaceae; Meliaceae; 
 Zygophyllaceae; Tropaeolaceae [syn: {Geraniales}, {order 
 Geraniales}] 
more about geraniales