browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
gita


gita


 No definitions found for "gita", perhaps you mean: 
 web1913: Git pita Gite Gith 
 wn: dita pita Sita geta Gila Giza 
 jargon: giga- 
 foldoc: giga- GINA 
 vera: ITA GIT LITA PITA GINA GITS