browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
glycine

more about glycine

glycine


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 glycine 
 n 1: the principal amino acid in sugar cane 
 2: genus of Asiatic erect or sprawling herbs: soya bean [syn: {Glycine}, 
 {genus Glycine}] 
more about glycine