browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
graip


graip


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Graip \Graip\, n. [Perh. akin to grope, gripe.] 
 A dungfork. [Scot.] --Burns.