browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
humuses


humuses


 
 Grep of noun humus 
 humus 
 
 Overview of noun humus 
 
 The noun humus has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. humus -- (partially decomposed organic matter; the organic component of soil) 
 
 Overview of noun humus 
 
 The noun humus has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. humus -- (partially decomposed organic matter; the organic component of soil)