browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
hyperacidity


hyperacidity


 
 Grep of noun hyperacidity 
 hyperacidity 
 
 Overview of noun hyperacidity 
 
 The noun hyperacidity has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. hyperacidity -- (excessive acidity) 
 
 Overview of noun hyperacidity 
 
 The noun hyperacidity has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. hyperacidity -- (excessive acidity)