browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
hyposmia


hyposmia


 
 Grep of noun hyposmia 
 hyposmia 
 
 Overview of noun hyposmia 
 
 The noun hyposmia has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. hyposmia -- (lessened sensitivity to odors) 
 
 Overview of noun hyposmia 
 
 The noun hyposmia has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. hyposmia -- (lessened sensitivity to odors)