browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
heloderma

more about heloderma

heloderma


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Heloderma 
 n : type genus of the Helodermatidae; American venomous lizards 
 [syn: {Heloderma}, {genus Heloderma}] 
more about heloderma