browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
heterozygous

more about heterozygous

heterozygous


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 heterozygous 
 adj : (genetics) having dissimilar alleles at corresponding 
 chromosomal loci; "heterozygous for eye color" [ant: {homozygous}] 
more about heterozygous