browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
inhomogeneity


inhomogeneity


 
 Grep of noun inhomogeneity 
 inhomogeneity 
 
 Overview of noun inhomogeneity 
 
 The noun inhomogeneity has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. inhomogeneity -- (the quality of being inhomogeneous) 
 
 Overview of noun inhomogeneity 
 
 The noun inhomogeneity has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. inhomogeneity -- (the quality of being inhomogeneous)