browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jiddah


jiddah


 
 Grep of noun jiddah 
 jiddah 
 
 Overview of noun jiddah 
 
 The noun jiddah has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Jiddah, Jidda -- (port city in western Saudi Arabia on the Red Sea) 
 
 Overview of noun jiddah 
 
 The noun jiddah has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Jiddah, Jidda -- (port city in western Saudi Arabia on the Red Sea)