browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jinja


jinja


 
 Grep of noun jinja 
 jinja 
 
 Overview of noun jinja 
 
 The noun jinja has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Jinja -- (a city in Uganda on the north shore of Lake Victoria) 
 
 Overview of noun jinja 
 
 The noun jinja has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Jinja -- (a city in Uganda on the north shore of Lake Victoria)