browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jaffa

more about jaffa

jaffa


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Jaffa 
 n : a port in western Israel on the Mediterranean; incorporated 
 into Tel Aviv in 1950 [syn: {Jaffa}, {Joppa}, {Yafo}] 
more about jaffa