browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
javanthropus

more about javanthropus

javanthropus


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Javanthropus 
 n : former genus of primitive man; now Homo soloensis: comprises 
 Solo man [syn: {Javanthropus}, {genus Javanthropus}] 
more about javanthropus