browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jutlander


jutlander


 1 definition found 
 
 From Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) [web1913]: 
 
 Jutlander \Jut"land*er\, n. 
 A native or inhabitant of Jutland in Denmark.