browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kentuckians

kentuckians definition

kentuckians


 
 Grep of noun kentuckian 
 kentuckian 
 
 Overview of noun kentuckian 
 
 The noun kentuckian has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Kentuckian -- (a resident of Kentucky) 
 
 Overview of noun kentuckian 
 
 The noun kentuckian has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. Kentuckian -- (a resident of Kentucky) kentuckians definition