browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
keratonosus


keratonosus


 
 Grep of noun keratonosus 
 keratonosus 
 
 Overview of noun keratonosus 
 
 The noun keratonosus has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. keratonosus -- (any disease of the cornea) 
 
 Overview of noun keratonosus 
 
 The noun keratonosus has 1 sense (no senses from tagged texts) 
 
 1. keratonosus -- (any disease of the cornea)