browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

lekvarmore about lekvar

lekvar


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 lekvar 
 n : a sweet filling made of prunes or apricots 
more about lekvar