browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

lewisiamore about lewisia

lewisia


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Lewisia 
 n : genus of western North American low-growing herbs having 
 linear woolly leaves and large pink flowers [syn: {Lewisia}, 
 {genus Lewisia}] 
more about lewisia