browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

lithophragmamore about lithophragma

lithophragma


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Lithophragma 
 n : small genus of perennial herbs of the western North America 
 [syn: {Lithophragma}, {genus Lithophragma}] 
more about lithophragma