browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

llyrmore about llyr

llyr


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 Llyr 
 n : (Welsh) corresponds to Iris Ler; father of Manawydan [syn: {Llyr}] 
more about llyr