browse words by letter
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

untrustworthymore about untrustworthy

untrustworthy


 1 definition found 
 
 From WordNet r 1.6 [wn]: 
 
 untrustworthy 
 adj : not worthy of trust or belief; "an untrustworthy person" 
 [syn: {untrusty}] [ant: {trustworthy}] 
more about untrustworthy